PRINT SEND TIL EN VEN
Blangstrup Vandværk

Vandværket blev etableret 1962

 


Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

Aktuelt

1/3 2018
Der har været afholdt generalforsamling.
Her måtte vi udskyde godkendelsen af regnskabet da det ikke har været muligt at få det bilagskontrolleret.
Vi vil derfor indkalde til ny generalforsamligng den 22/3 2018 kl 19.00
Forventer anonce i Lokalavisen 6/3. 

Fornyelsen af Ledningsnettet langs Bæringvej er færdig.Tirsdag 17/10
Jeg har i dag modtaget analyser fra laboratoriet.
Der er ikke spor af de i medierne nævnte pesticider.

Der er igangsat fornyelse af vandledning langs Bæringvej og Barløsevej.
Der vil i den forbindelse kunne forekomme urenheder i vandet.
Det anbefales ved begyndende urenheder at skylle ud ved at åbne kraftigt for en udvendig vandhane. Ca svarende til en murerbalje.