PRINT SEND TIL EN VEN
Blangstrup Vandværk

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: Se vores priser her


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 14 °dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl (3 breve) citronsyre pr. 10 L vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl soda til 10 L vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja. Men det anbefales, af hensyn til at undgå forurening, at anvende svanemærkede vaskeanlæg.


Må jeg bruge vandhanevand til at vande min have?
Svar: Ja, det er tilladt. Men vi gør opmærksom på at du så betaler afledningsafgift af havevandingsforbruget, som forbrugsvand i øvrigt.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Se den seneste kvalitetsanalyse her.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en rørsprængning?
Svar: Kontakt værkværket.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Din stophane er placeret i målerbrønden. Det er et sted uden for huset. Den kan være placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel. Stophanen tilhører vandværket og skal altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja. Der er et kalibreringsprogram, som sikrer at målernes nøjagtighed kontrolleres hvert 5. år. Hvis du alligevel bliver i tvivl om måleren måler korrekt, kan du henvende dig til vandværket.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det kan du gøre, hvis du selv vil se nærmere på dit forbrug.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Du skal kontakte Assens Forsyning.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Du skal melde flytning til Assens Forsyning. Læs her hvordan du gør.


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Ejere af ejendomme, der er tilsluttet Blangstrup vandværk, har en andel i vandværket. Du kan læse mere i vandværks vedtægter.


 

Vidste du at..

Vidste du at...