PRINT SEND TIL EN VEN
Blangstrup Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Måleren skal være monteret i en målerbrønd uden for ejendommens bygninger. Den skal være tilgængelig så det vil være muligt for vandværkets personnale eller representant at kontrollere måleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
 

Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen


Blangstrup Vandværk

Gert Jacobsen (formand)

Møllegyden 16 Turup

5610 Assens
Tlf.: 2091 3220
engvang@jacobsen.tdcadsl.dk

Næstformand:
Ole Paarup-Nielsen
Tlf.: 20121646

Bestrelsesmedlemmer:

Ib Hansen
Tlf.: 40604192

Henrik Larsen
Tlf. 40167308

Giovanni Ceparano
Tlf.: 21756819